Fotózás Veleméren, Magyarföldön, Nagyrákoson

2012-06-18 01:02:59


A körmendi 3F-K fotóklub szervezésében 2012. június16-án kirándultunk el Velemére, Magyarföldre, Nagyrákosra, hogy gyakoroljuk a fotózás szépségeit. Veleméri templomban kezdtük a fotózást. A veleméri szentháromság templom a fények játéka. A keskeny ablakok éles határú fényfoltokat bocsátanak az északi falra. Az ablakok rézsűit eredetileg valószínűleg fényvisszaverő anyaggal vonták be, és a fény terelésében lehetett szerepe a mostanitól különböző, eredeti padlózatnak is. Így például, ha a padlóra fényvisszaverő anyagot helyezünk, napéjegyenlőség idején egyszerre vetül a fény a két Merkúr kalapos alakra, mintegy rámutatva arra, hogy e képeken ugyanazt a személyt láthatjuk különböző helyzetekben. Ilyenkor ugyancsak egyszerre világosodik ki Szent László, a középső király és a csillag- megfeleltetve ezzel a három magyar szent királyt a bibliai három királyoknak és a festészet eszközeivel erősítve meg a krónika azon passzusát, hogy Szent László a "csillagok közt fényes csillag". Pap Gábor és munkatársai 1976-os és 2005-ös vizsgálódásaik eredményeként fölfedezték, hogy az épület és a freskók elrendezésének sajátosságai miatt ezek a fényfoltok különféle jeles napokon az adott naphoz kötődő képekre vetül, emeli ki azokat. A nyári napforduló, azaz a fénybőség idején, a szentély résablakán belépő első fénysugár a Madonna köpenye alatt menedéket kereső bűnösöket világítja meg- jelezve, hogy ekkor számukra is van kegyelem. A fényfolt tovább vonulva a küszöbnél áll meg: ezen a napon nem lép ki a hajóból, azaz kijelöli a templom hosszát. Az utolsó fénysugár a szentély méretét kijelölve a szentély és a diadalív sarkában hal el. Napéjegyenlőség idején a fényjárás több kép egyidejű megvilágításával értelmezi az északi fal jelenetsorát, mivel ebben az évszakban a hajó ablakain behatoló fénysugarak közvetlenül nem, csak visszaverődve jutnak el. A déli ablakokon beeső utolsó fények egyszerre világítják meg Szent Lászlót és a keresztre feszített Krisztust, jelezve, hogy a szent királyt a magyar hagyomány isten fiának tekinti.

A Magyarföldön és a nagyrákosi tájház fotózásával zárult a kirándulásunk, köszönet Fekete Tamásnak, Jámbori Tamásnak, Klemencsics Sándornak, Pálóczi Zsuzsannának, akik ezt a szép kirándulást megszervezték. Köszönet még Gyarmati Szilárdnak, aki három modelllány is hívott, hogy még szebbé tegyék a helyszíneken készült képeket.

Bedőcs Gyula

 

Bedőcs Gyula veleméri galériája

 

Gyarmati Szilárd galériája

Jámbori Tamás galériája


Klemencsics Sándor galériája